Αποτελέσματα φωτογραφικού διαγωνισμού: «Tasty snapshots, Shoot and Share, Think and Care»

Το EAThink2015, «Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Εμπλοκή των νέων της Ευρώπης από σχολικούς κήπους σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής και διανομής τροφίμων», είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που προβλέπει μεταξύ άλλων τη συμμετοχή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση μαθητών και εκπαιδευτικών για κριτική κατανόηση και ενεργό δέσμευσή τους σε θέματα παγκόσμιων προκλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή και στη βιώσιμη παραγωγή και διανομή τροφίμων και στην ανάπτυξη μικροκαλλιεργειών.

Μία σειρά από δραστηριότητες έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της τριετούς εφαρμογής του έργου, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης, αειφόρου ανάπτυξης και βιώσιμης γεωργίας.

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Έργου ήταν και ο φωτογραφικός διαγωνισμός: Tasty Snapshots: Shoot and Share, Think and Care, ο οποίος απευθυνόταν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Ο διαγωνισμός είχε σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει για το κοινωνικό θέμα της αειφόρου ανάπτυξης, γεωργίας και κατανάλωσης.

Συνολικά συλλέχθηκαν τριάντα έξι συμμετοχές από σχολικές μονάδες από τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο. Έπειτα από αξιολόγηση των συμμετοχών από εμπειρογνώμονες σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης νικητήρια συμμετοχή αναδείχθηκε η Δ΄ τάξη από το Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας της Λεμεσού.

Νικητήρια συμμετοχή:

Lovers of BIO-agrodiversity!
Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας της Λεμεσού,
Δ’1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.

Διακρίσεις έλαβαν οι πιο κάτω συμμετοχές που παρουσιάζονται με τυχαία σειρά:

Α΄ Διάκριση:

SUPPORT FAIR TRADE!
Α΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας,
Β΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Χρήση της τεχνολογίας για παραγωγή τροφίμων
Δημοτικό Σχολείο Κουκλίων,
Α΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Διανομή τροφίμων
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας,
Γ΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.

Β΄ Διάκριση:

School Vegetable Garden: If we can do it, so can you!
Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας,
Γ΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Βιολογικά Προϊόντα
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ΄ – Αγίου Νεοφύτου,
Γ΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Παρασκευή παραδοσιακών χειροποίητων χωριάτικων μακαρονιών
Δημοτικό Σχολείο Αθηένου,
Β΄3 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές για την πολλή και καλή δουλειά που έκαναν! Πιο κάτω μπορείτε να δείτε με τυχαία σειρά προτεραιότητας όλες τις συμμετοχές, οι οποίες θα αποτελούν, επίσης, μέρος της διεθνούς έκθεσης του Μιλάνο MilanExpo2015.

Βιολογικά προϊόντα
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας
Γ΄1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Use it and let it be … reused
Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας
Α΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Fasting for earth
Α΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας
Στ΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Food and advertisement
Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας
Β΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Τρόφιμα και απόβλητα
Δημοτικό Σχολείο Κουκλίων
Γ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Ένας λαχανόκηπος στο σχολείο μας… Η δική μας κίνηση για να σώσουμε τη γη.
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας
Δ΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Προϊόντα και παράδοση
Δημοτικό Σχολείο Κουκλίων
Β΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
A hug of pure love… ensuring the future
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ΄ – Αγίου Νεοφύτου
Γ΄1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Organic Farming: Less Harmful To Environment
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ΄ – Αγίου Νεοφύτου
Δ΄1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Food and migration
Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας
Β΄1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Γεωργία
Δημοτικό Σχολείο Κουκλίων
Ε΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Stop food waste
Α΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας
Στ΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Τρόφιμα και νερό
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτσσας
Δ΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Βιοποικιλότητα/ βιολογική ποικιλότητα
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας
Στ΄1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Διανομή τροφίμων
Δημοτικό Σχολείο Κουκλίων
Στ΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Βιοποικιλότητα/ βιολογική ποικιλότητα
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ΄ – Αγίου Νεοφύτου
Ε΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Απόβλητα τροφίμων
Β΄ Δημοτικό Αγίου Αθανσίου
Δείτε τη συμμετοχή.
Τρόφιμα και πληθυσμό
Δημοτικό Σχολείο Κουκλίων
Δ΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Food and tradition
Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας
Ε΄1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
In the farm with chicks
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ΄ – Αγίου Νεοφύτου
Δ΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Seasonal or not
Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας
Ε΄2 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Παραδοσιακά προϊόντα
Στ΄ Δημοτικό Λεμεσού
Ε΄1 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Διανομή τροφίμων – υπαίθρια λαϊκή αγορά
Δημοτικό Σχολείο Αθηένου
Α΄3 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
ΒιοΛΟΓΙΚΑ/BioLOGIC
Δημοτικό Σχολείο Δαλίου
Β΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Ο λαχανόκηπος μας!!
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Μαλούντας
Δείτε τη συμμετοχή.
A visit of a Natural History Museum-A visit of our nature…
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ΄ – Αγίου Νεοφύτου
Β΄ τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Potatoes’ packing center
Δημοτικό Σχολείο Λειβαιδών
Δείτε τη συμμετοχή.
Production of traditional cheese
Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου
Β΄5 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.
Εποχιακά προϊόντα
Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού
Ε΄3 τάξη
Δείτε τη συμμετοχή.

Η επιλογή του φωτορεπορτάζ βασίστηκε στα πιο κάτω τέσσερα κριτήρια:

  • Συνοχή μεταξύ του φωτορεπορτάζ και της θεματολογίας του διαγωνισμού
  • Ποιότητα περιεχομένου σε σχέση με την ηλικία συμμετοχής των μαθητών
  • Καλλιτεχνική αξία
  • Καινοτόμο θέμα

Ο νικητής θα παραλάβει 1 δωροκουπόνι για αγορά gadgets ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο συνολικής αξίας €300 ευρώ, ενώ τιμητικές πλακέτες θα απονεμηθούν στις διακριθείσες συμμετοχές σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί με τη νέα σχολική χρονιά (2015-2016). Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο διαγωνισμό του ευρωπαϊκού έργου.

Συγχαρητήρια σε όλους και καλή συνέχεια στις νέες δραστηριότητες του έργου! Ο παρόν διαγωνισμός ας αποτελεί το έναυσμα για ένα νέο τρόπο ζωής και εφαρμογή στην καθημερινότητά μας του eat local, αλλά, think global!

Αφήστε μια απάντηση