Παγκύπριος και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Παραγωγής Βίντεο EAThink

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

O ερευνητικός οργανισμός CARDET και η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου EAThink προκηρύσσουν Διαγωνισμό Παραγωγής Βίντεο (ΔΠΒ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα λάβει χώρα κατά τη σχολική χρονιά 2016/7. Ο διαγωνισμός τίθεται κάτω από το γενικό θέμα της επισιτιστικής κυριαρχίας (food sovereignty) και αποτελεί συνέχεια και προέκταση των δράσεων που εφαρμόστηκαν κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές κι επομένως απευθύνεται σε σχολεία που ήδη συμμετέχουν στο έργο. Στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα των συγκεκριμένων θεματικών αξόνων (που αναφέρονται πιο κάτω) και των ευρύτερων στόχων του έργου.

Οι μαθητές Ε’ Δημοτικού ή μεγαλύτεροι καλούνται να παράξουν ένα ερασιτεχνικό βίντεο 30 δευτερολέπτων το μέγιστο, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, σε μορφή κοινωνικής διαφήμισης που να απευθύνεται σε μαθητές παρακινώντας τους στην αναληψη ενεργού (συγκεκριμένης) δράσης για ένα θέμα. Η θεματολογία του ΔΠΒ έχει οριστεί από την κοινοπραξία του EAThink και είναι κοινή τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των χωρών που διενεργείται ο διαγωνισμός:

 1. Εκπαίδευση για κριτική επιλογή και ορθολογική κατανάλωση προϊόντων
 2. Κηπουρική – Μικροκαλλιέργειες – Τοπικά τρόφιμα
 3. Δικαίωμα στο φαγητό
 4. Σπατάλη Τροφίμων

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στον Παγκύπριο Διαγωνισμό:

Τέσσερα (4) κριτήρια ίσης βαρύτητας έχουν οριστεί για την αξιολόγηση των συμμετοχών στον ΔΠΒ:

 1. Συνοχή παραγόμενου βίντεο σε σχέση με τη θεματολογία του διαγωνισμού και τους στόχους του έργου EAThink
 2. Ποιότητα πλάνων βίντεο (όχι εικόνας) και περιεχομένου του βίντεο σε σχέση με την ηλικία των μαθητών
 3. Πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και καινοτομία παρουσίασης κύριου μηνύματος υπό τη μορφή κοινωνικής διαφήμισης
 4. Δυνατότητα παραγωγής του βίντεου επαγγελματικά σε περίπτωση νίκης

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό:

Στον ΔΠΒ EAThink σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα λάβουν μέρος οι νικητήριες συμμετοχές από τις 12 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης για τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στον Παγκύπριο Διαγωνισμό:

Α’ Βραβείο:

 • Επαγγελματική παραγωγή του βίντεο και προβολή του σε κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Συμμετοχή της νικητήριας κυπριακής συμμετοχής στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό EAThink

Β’ Βραβείο:

 • Δώρα αξίας 100 ευρώ σε ηλεκτρονικά είδη για τους συμμετέχοντες μαθητές ή για το σχολείο

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό:

 • Γνωστοποίηση και διάχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες εταίρων, κλπ)
 • Υπάρχει το ενδεχόμενο να οριστεί σε κατοπινότερο στάδιο επιπρόσθετο βραβείο για τη νικητήρια συμμετοχή.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη συμμετοχή από κάθε συμμετέχον σχολείο στο έργο EAThink θα πρέπει να υποβληθεί στο CARDET μέχρι και την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017.

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων του ΔΠΒ σε εθνικό επίπεδο θα γίνει την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 (προς επιβεβαίωση) με άρθρο στο Cyprus Blog της ιστοσελίδας του έργου και με email σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και στα σχολεία τους.

Για τον ΔΠΒ EAThink σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

1

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις πιο πάνω παραμέτρους, επιπρόσθετες πληροφορίες και κανονισμούς, αλλά και για τα έντυπα συμμετοχής στον Παγκύπριο και Ευρωπαϊκό ΔΠΒ EAThink μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω αρχείο:

eathink_a3-6_video_competition_guidelines_final_cardet_19-12-16

 

Για άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο eathink@cardet.org ή τηλεφωνικώς στο 22002106.

Αφήστε μια απάντηση