Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

composting/gardening

Fermă sau supermarket?

Fermă sau supermarket?

Obiective: Să recunoască alimente de bază/ alimente procesate; Să realizeze conexiuni între cunoştinţele din diverse domenii; Să exprime clar, corect şi cursiv ideile formulate; Să lucreze în echipă. Download materiale:

Drumul pâinii

Drumul pâinii

Obiective: Să redea drumul parcurs de alimente de la materia primă la produsul finit prin ordonarea unor imagini, respectând succesiunea logică a etapelor de producție a pâinii și să le numeroteze corespunzător; Să determine cauzele care determină apariția monopolului în…

De unde provine hrana pe care o consumăm

De unde provine hrana pe care o consumăm

Obiective: A identifica surse de hrană sănătoase; A utiliza lucrul pe grupe prin stabilirea rolului elevilor în cadrul grupului; A sistematiza cunoștințe despre: recoltarea, păstrarea și utilizarea legumelor, fructelor, plantelor medicinale; A corela importanța unei alimentații sănătoase cu dezvoltarea fizică…

4 anotimpuri – mâncăm diferit?

4 anotimpuri – mâncăm diferit?

Obiective: Cunoaşterea faptului că există climate diferite chiar în propria ţară, dar şi în lume şi că emisferele au anotimpuri opuse; Formularea de ipoteze, căutarea de informaţii şi formularea unor concluzii; Reflectarea asupra consecinţelor negative pe care le pot avea…

Legume sănătoase – legume gustoase

Legume sănătoase – legume gustoase

Obiective: Recunoașterea sortimentului de semințe necesare înființării culturilor de legume. Cunoașterea traseului parcurs de alimente de la materia primă la produsul finit. Cunoașterea metodelor tradiționale de cultivare a legumelor. Determinarea gustului legumelor obținute ca la „bunici acasă”. Identificarea cauzelor care…

Secretele legumelor

Secretele legumelor

Obiective: O1 – identificarea grupelor de legume și precizarea a cel puțin un exemplu din fiecare grupă; O2 – clasificarea legumelor și întocmirea unui tabel după anumite caracteristici comune, după perisabilitate și partea comestibilă consumată; O3 – numirea a cel…