Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Biotska raznovrstnost je naše življenje

Biotska raznovrstnost je naše življenje

Učenci:

 • se seznanijo z (negativnimi) vplivi običajnega/intenzivnega kmetijstva na biotsko raznovrstnost in podnebje,
 • se zavedajo pomena biotske raznovrstnosti globalno in lokalno,
 • se spoznajo z raznolikimi primeri ureditve ekosistemov, ki so vir biotske raznovrstnosti.
Prenos učne enote

Prenos prilog*

Priloga 5c se nahaja v učni enoti Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

 

Leave a Reply