Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Učenci:

 • spoznajo namen embalaže in njen zgodovinski razvoj, predvsem z vidika uporabljenih materialov v preteklost in sedanjosti,
 • spoznajo svetovne tokove odpadkov in problematiko le-teh z okoljskega, socialnega in etičnega vidika,
 • se seznanijo z različnimi načini zmanjševanja količine odpadne embalaže (»reduce«).
Prenos učne enote Prenos prilog

 

Leave a Reply