Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Odpadna in zavržena hrana

Odpadna in zavržena hrana

Učenci:

 • se seznanijo z globalno tematiko odpadne in zavržene hrane z okoljskega, ekonomskega, etičnega in socialnega vidika,
 • razumejo, da se izgube in odpadki hrane pojavljajo v vseh členih prehranske verige od proizvodnje do potrošnje,
 • poiščejo rešitve za zmanjševanje količine zavržene hrane v šolah (šolska jedilnica) ter gospodinjstvih.

 

Prenos učne enote Prenos prilog

Leave a Reply