Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Okoljski odtis

Okoljski odtis

Učenci:

 • povečajo svoje zavedanje o omejenosti virov na našem planetu.
 • spoznajo, kako nastane naš okoljski odtis in kako je povezan z našimi vsakodnevnimi rutinami in življenjem,
 • najdejo slabosti v sedanjem družbenem modelu, kjer porabljamo več kot potrebujemo, ter najdejo in izvajajo majhne rešitve, ki pomagajo zmanjševati okoljski odtis.
Prenos učne enote Prenos prilog

Leave a Reply