Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Glavni cilji učne enote so, da učenci:

 • spoznajo pomen semen s prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika,
 • razumejo, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo, ter se zavedo, da so rastline (gojene in negojene) prilagojene na te različne razmere,
 • znajo razlikovati med ekološkimi, avtohtonimi, tretiranimi, hibridnimi in gensko
  spremenjenimi (GS) semeni,
 • se zavedo vloge velikih podjetij (multinacionalk) pri pridelavi semen in spoznajo posledice odvisnosti kmetov od vsakoletnega nakupa semen; posledično spoznajo problem svetovne trgovine s semeni.

 

prenos učne enote prenos prilog

 

Leave a Reply