Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

Glavni cilji učne enote so, da učenci:

 • spoznajo, da je pestrost rastlinskih vrst (kulturnih in nekulturnih) ter posledično tudi semen, posledica prilagoditev rastlin na raznolike podnebne in talne razmere po vsem svetu,
 • razumejo pojem biotska raznovrstnost z več vidikov,
 • spoznajo teoretično osnovo postopka pridelovanja in dodelave semen.

 

prenos učne enote prenos prilog

Leave a Reply