Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Tla – najpomembnejše “orodje” v kmetijstvu

Tla – najpomembnejše “orodje” v kmetijstvu

V tej učni enoti učenci spoznajo:

 • pomembnost tal in rodovitne prsti za pridelavo hrane, še posebej ekološko pridelane v lokalnem in globalnem kontekstu,
 • pomembnost ohranjanja rodovitnih tal drugod po svetu, še posebej na sušnih območjih sveta (proces dezertifikacije), npr. v Sahelu in
 • da so rodovitna tla omejen, a zelo dragocen naravni vir.

 

prenos učne enote prenos prilog

 

Leave a Reply