Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Tudi rastline se morajo nahraniti!

Tudi rastline se morajo nahraniti!

Glavni cilji te učne enote so, da učenci:

 • spoznajo obstoje načine gnojenja, trajnostne in netrajnostne načine ter prepoznajo težave, ki jih prinaša gnojenje z umetnimi gnojili,
 • spoznajo osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetovanjem,
 • znajo razložiti vzroke in posledice evtrofikacije,
 • pridobljeno znanje uporabijo na šolskem ekovrtu in po načrtu izdelajo lesen kompostnik.

 

prenos učne enote prenos prilog

 

Leave a Reply