Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Voda

Voda

Glavni cilji učne enote so, da učenci:

 • razumejo, kakšen je pomen vode za vsa živa bitja in spoznajo, da so vodni viri na Zemlji omejeni,
 • razumejo, kdo so poglavitni porabniki vodnih virov, seznanijo se s številnimi negativnimi posledicami kmetijstva za vodne vire ter z možnimi rešitvami,
 • spoznajo se z »vodnim odtisom« nekaterih splošno uporabljanih pridelkov in živil ter s pojmom »virtualna voda«.

 

prenos učne enote prenos prilog

Leave a Reply