Αγοράζω υπεύθυνα και δεν σπαταλώ

Μαθησιακοί στόχοι:

  • Να μάθουν για το μέγεθος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων στη χώρα τους και τον κόσμο και να συσχετίσουν το θέμα με τη δική τους ζωή.
  • Να συζητήσουν πιθανές λύσεις για το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων.
  • Να καταλάβουν την έννοια της υπεύθυνης κατανάλωσης.
  • Να μάθουν για διάφορα είδη κατανάλωσης.

Μεθοδολογία:

Συζήτηση, προβολή της παρουσίασης ΤΕD The global food waste scandal (Το σκάνδαλο της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων) (14 λεπτά 8 δευτερόλεπτα, διαθέσιμο διαδικτυακά: www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal), υπόδυση ρόλων, συζήτηση

 

Κατεβάστε όλο το υλικό εδώ

Αφήστε μια απάντηση