Δίκαιο Εμπόριο

Γενικά:

Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αλυσίδα παραγωγής της σοκολάτας, τις συνθήκες εργασίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και για το Δίκαιο Εμπόριο και πώς αυτό βοηθά στη βελτίωση της ζωής των παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 

Στόχοι:

Οι μαθητές/τριες:

  • Να ενημερωθούν για το πρόβλημα της οικονομικής εκμετάλλευσης των αγροτών που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες από τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων.
  • Να αναφέρουν τις βασικές πτυχές και χαρακτηριστικά του Δίκαιου Εμπορίου.
  • Να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους το Δίκαιο Εμπόριο βελτιώνει τη ζωή των αγροτών στις φτωχές χώρες του Νότου.
  • Να διασυνδέσουν το Δίκαιο Εμπόριο ως μέτρο αντιμετώπισης της φτώχειας.
  • Να επισημάνουν και να εξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων στις αναπτυγμένες χώρες μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των αδικημένων αγροτών.

 

Κατεβάστε από τους πιο κάτω συνδέσμους τα εξής: