Δημιουργία Λαχανόκηπου στο Γυμνάσιο Φανερωμένης Λάρνακας

Η πρώτη ενέργεια στην δημιουργία του λαχανόκηπου ήταν να συμβουλευτούμε τον γεωπόνο Γιώργο Μακρή για την όλη διαδικασία. Μας εισηγήθηκε να πάρουμε φυτική κοπριά καθώς και τρόπους να προστατέψουμε τα φυτά μας.

Η δεύτερη ενέργεια ήταν το σκάλισμα του εδάφους, ακολούθως προσθέσαμε το φυτόχωμα και την κοπριά, τα ανακατέψαμε και ετοιμάσαμε το χώρο για φύτεμα. Στην συνέχεια φυτέψαμε, τα λαχανικά και περιφράξαμε τον λαχανόκηπο, ώστε να μην εισβάλλουν οι γάτες και να καταστρέφουν τον χώρο μας.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναλάβαμε να ποτίζουμε τα φυτά και να παρακολουθούμε την πρόοδό τους. Στην πορεία ανακαλύψαμε ότι τα πουλιά μας έφαγαν μερικά φυτά γι αυτό και φτιάξαμε σημαίες με σακούλες ώστε να απομακρύνουμε όλους τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Η κ. Βάσω Νικολάου έφερε και ένα μικρό σκιάχτρο για τα πουλιά, ώστε να προστατέψουμε τα φυτά μας. Επίσης αγοράσαμε καινούργια φυτά και αντικαταστήσαμε αυτά που έφαγαν τα πουλιά.

Η εμπειρία της δημιουργίας του λαχανόκηπου είναι πολύ ωφέλιμη για μας, γιατί μαθαίνουμε πόσο εύκολα μπορούμε να παράγουμε προϊόντα και να συντηρούμε την οικογένειά μας.

 

Σιουχμουλιάν Χάκοπ Β1

Παναγιώτης Θεοδούλου Β1

Δημήτρης Χριστοφόρου Β1