Εργαστήρια Βιωματικού Χαρακτήρα σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Το 1ο Γνωστικό Μέρος μέρος όλων των Εργαστηρίων EAThink σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης είναι κοινό και αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση, μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες του έργου EAThink: οικολογικό αποτύπωμα, τροφοχιλιόμετρα, βιολογικά προϊόντα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, κ.ά. Μέσω του “θεωρητικού” αυτού μέρους, παρέχονται γνώσεις σε βασικά θέματα μέσα από μια κριτική επιλογή εκ μέρους του εκπαιδευτικού αναλόγως της ηλικίας και του επιπέδου των μαθητών και δίνεται έμφαση σε σημεία χρήσιμα για το Πρακτικό Μέρος.

Το 2ο Πρακτικό Μέρος των εργαστηρίων, προσδίδει στα εργαστήρια EAThink ένα περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν μέσα από παιχνίδια υπόδυσης ρόλων, debates, ομαδικές εργασίες, κ.ά. θέματα σε σχέση με τα τρόφιμα μέσα από μια παγκόσμια προοπτική και να προβληματιστούν.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες και το υλικό των εργαστηρίων για αξιοποίηση με τους μαθητές σας:

 

1ο ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

Κοινό για όλα τα εργαστήρια

Η πολυμεσική παρουσίαση και τα βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ.

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

1. Προέλευση Τροφίμων
 • Για μαθητές 9-10 χρονών
 • Σκοπός της δραστηριότητας είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές την προέλευση βασικών τροφίμων και να μπορούν να τις διαχωρίσουν σε 2 κατηγορίες: (α) Τροφές ζωικής προέλευσης και (β) Τροφές φυτικής προέλευσης
 • Μεθοδολογία: συνεργατική μάθηση, ομαδική συζήτηση
 • Οι οδηγίες και οι κάρτες για εκτύπωση είναι διαθέσιμες εδώ.

 

2. Νερό και Τρόφιμα
 • Για μαθητές 10-12 χρονών
 • Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη διασύνδεση/σχέση που υπάρχει μεταξύ των τροφίμων και του νερού και να γνωρίσουν/εισηγηθούν τρόπους εξοικονόμησης του νερού.
 • Μεθοδολογία: συνεργατική μάθηση, επίλυση προβλήματος, ομαδική συζήτηση, χρήση βίντεο
 • Οι οδηγίες, η πολυμεσική παρουσίαση, οι κάρτες για κόψιμο και τα 2 βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ.

 

3. Τι είναι σημαντικό για μια καλή ζωή
 • Για μαθητές 10-12 χρονών
 • Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποσαφηνίσουν τις δικές τους σκέψεις για το ποια πράγματα είναι πιο σημαντικά για να έχουν μια καλή ζωή. Επίσης, οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας τούς λείπουν πολλά υλικά αλλά και στοιχειώδη πράγματα από τη ζωή τους.
 • Μεθοδολογία: συνεργατική μάθηση, debate, χρήση βίντεο
 • Οι οδηγίες, το βίντεο και οι σχετικές κάρτες είναι διαθέσιμα εδώ.

 

4. Αόρατο Νερό
 • Για μαθητές 10-12 χρονών
 • Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές την έννοια «Αόρατο Νερό» και να μπορούν να συσχετίσουν ότι η παραγωγή των τροφίμων απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού. Οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν την ποσότητα του νερού που «τρώνε» κάθε μέρα.
 • Μεθοδολογία: παράδοση μαθήματος, ομαδική συζήτηση, χρήση βίντεο, έρευνα
 • Οι οδηγίες, η πολυμεσική παρουσίαση, τα φύλλα εργασίας και το βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ.

 

5. Τι τρώνε στον κόσμο
 • Για μαθητές 11 χρονών και άνω
 • Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν και να συγκρίνουν οι μαθητές τις διαφορές στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων σε διάφορες χώρες του κόσμου και να εντοπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των φτωχών χωρών σε ότι αφορά στη φτώχεια και την πείνα.
 • Μεθοδολογία: παιχνίδι υπόδυσης ρόλων, ομαδική συζήτηση, χρήση φωτογραφιών, ομαδική εργασία
 • Οι οδηγίες και η πολυμεσική παρουσίαση είναι διαθέσιμα εδώ.

 

6. Το παιχνίδι με τις καραμέλες
 • Για μαθητές 10-12 χρονών
 • Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν την κατάσταση της άνισης κατανομής του πλούτου στον κόσμο και να διερωτηθούν για τον αντίκτυπο που αυτή έχει στους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους φτωχούς. Τέλος, τα παιδιά ενθαρρύνονται να προτείνουν τρόπους με τους οποίους η κατανομή του πλούτου μπορεί να γίνει πιο δίκαιη.
 • Μεθοδολογία: παιχνίδι υπόδυσης ρόλων, ομαδική συζήτηση, χρήση βίντεο
 • Oι οδηγίες και η πολυμεσική παρουσίαση είναι διαθέσιμα εδώ.
7. Σπατάλη Τροφίμων
 • Για μαθητές 11 χρονών και άνω
 • Σκοπός της δραστηριότητας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της σπατάλης των τροφίμων που συμβαίνει στις σύγχρονες αναπτυγμένες δυτικές χώρες. Τα παιδιά μελετούν κάποια στοιχεία που αφορούν στο θέμα της σπατάλης των τροφίμων και γνωρίζουν πρακτικές που εφαρμόζουν κάποιες χώρες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Μεθοδολογία: χρήση βίντεο και αυθεντικών άρθρων για έρευνα, συνεργατική μάθηση, ομαδική συζήτηση
 • Οι οδηγίες, η πολυμεσική παρουσίαση και το βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ.
8. Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα
 • Για μαθητές 11 χρονών και άνω
 • Η κάθε μία από τις δύο ομάδες προσπαθεί να πείσει με επιχειρήματα για το σωστό των απόψεων της. Η μια ομάδα είναι υπέρ της χρήσης Γ.Τ.Τ. και η άλλη ομάδα είναι κατά της χρήσης τους.
 • Μεθοδολογία: συνεργατική μάθηση, debate, χρήση βίντεο
 • Οι οδηγίες και το βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ.