Εργαστήριο για τη Διαχείριση Διαδικτύου και την Παραγωγή Δημοσιογραφικών Άρθρων

Γενικά/Στόχος:

Το παρόν διδακτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) και στόχο έχει την επιμόρφωση των μαθητών στην αξιοποίηση και χρήση των εργαλείων Web 2.0 στο πλαίσιο της εξάσκησης της δημοσιογραφίας. Μέσα από πρακτικής φύσεως δραστηριότητες οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να υποδυθούν το ρόλο των νεαρών δημοσιογράφων, να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν κάποια σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Επιπρόσθετα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν υλικό το οποίο θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του EAThink.

Τα μαθήματα έχουν τη μορφή εργαστηρίων. Έχουν συνολική διάρκεια 9 45λεπτες διδακτικές περιόδους και προτείνεται να διδαχτούν σε 3 ημέρες (3 ημέρες Χ 3 περίοδοι). Η διδασκαλία τους προτείνεται να γίνει σε κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ, διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας). Για την επιτυχία των μαθημάτων οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ατομικά ή σε δυάδες σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή (H/Y).

 

Κατεβάστε από τους πιο κάτω συνδέσμους τα εξής: