Φτώχεια και Πείνα

Γενικά:

Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το πρόβλημα της πείνας σε αναπτυσσόμενες χώρες και στη διασύνδεση του φαινομένου της φτώχειας με το φαινόμενο της πείνας.

 

Στόχοι:

Οι μαθητές/τριες:

  • Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το σοβαρό πρόβλημα της πείνας που πλήττει μεγάλο αριθμό πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες φτωχές χώρες.
  • Να ανακαλύψουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ακραίας φτώχειας.
  • Να αντιληφθούν τις επιπτώσεις της πείνας στη ζωή των ανθρώπων.
  • Να ανακαλύψουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της φτώχειας και της πείνας.
  • Να εντοπίσουν σε ποιες περιοχές του πλανήτη η φτώχεια αποτελεί μάστιγα.
  • Να αναφέρουν τους στόχους και αποτελέσματα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ).
  • Να αναπτύξουν ορθή καταναλωτική συμπεριφορά και στάσεις.

 

Κατεβάστε από τους πιο κάτω συνδέσμους τα εξής: