Στόχοι

eathink_logo
Η παγκόσμια ανάπτυξη εμπλέκει τον καθένα μας σε ένα δίκτυο σχέσεων όπου οι επιλογές και οι δράσεις μας μπορούν να επηρεάσουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι ψηφιακές διασυνδέσεις και πληροφορίες που γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στην εποχή μας δεν βοηθούν στην αποφυγή των αντιθέσεων που παρατηρούνται όπως είναι για παράδειγμα η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές, η μετανάστευση. Για παράδειγμα το σύγχρονο σύστημα παραγωγής τροφίμων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Ακόμη, ενώ πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα στις πλουσιότερες χώρες τα τρόφιμα σπαταλούνται όσο ποτέ άλλωστε. Τα δικαιώματα των γεωργών και των καταναλωτών απειλούνται παγκοσμίως.

Η όλη δράση του EAThink2015 αποσκοπεί στο να προετοιμάσει ευρωπαίους μαθητές και εκπαιδευτικούς για αναλάβουν ευθύνες και δράση ως πολίτες μίας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Στην εποχή μας παρατηρούνται γρήγορες αλλαγές και αντιφατικές καταστάσεις που συχνά είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε σωστά τα γεγονότα για να αναλάβουμε δράση για αλλαγή των κρίσιμων καταστάσεων.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών είναι πλέον κεντρικός ως προς την ενίσχυση των νέων για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ευαισθητοποίησής τους ως πολίτες μιας σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος EAThink2015 είναι οι εξής:

  • Ευαισθητοποίηση των νέων ευρωπαίων για δέσμευσή τους και μετά το ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης 2015 σε δημόσιες συζητήσεις για συμβολή της ΕΕ σε πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας και παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης.
  • Ενδυνάμωση των ευρωπαίων μαθητών και εκπαιδευτικών για κριτική κατανόηση και ενεργή δέσμευση τους για αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη με έμφαση στην αειφόρο παραγωγή τροφίμων και σε μικρό – καλλιέργειες.
  • Γενικότερα, το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη.