Αποτελέσματα

outcomes

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία ιστοσελίδας σχετικά με την παγκόσμια εκπαίδευση, που να περιλαμβάνει πληροφορίες, εργαλεία, καλές πρακτικές για μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, θα περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή πληροφορίων σχετικά με τη γεωργική παραγωγή τροφίμων (π.χ. αγορές γεωργών και κτηνοτρόφων, σχετικές τοπικές συναλλαγές, αγροκτήματα)
 • Διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας που θα διοργανωθεί σε σχολικές μονάδες στις συμμετέχουσες στο έργο χώρες. Ο διαγωνισμός αναφέρεται στη δημιουργία φωτό – ρεπορτάζ σχετικά με το φαγητό. Το καλύτερο φωτό – ρεπορτάζ που θα παραχθεί θα επιλεγεί για την Έκθεση Τροφίμων.
 • Έκθεση 2015 (EXPO2015) σχετικά με τα τρόφιμα (Food Cloud Exhibition) για νέους, μαθητές και πολίτες. Η έκθεση θα είναι ανοικτή όλη την ημέρα κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2015.
 • Δημιουργία ομάδας συντακτών από νέους, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 2015 (EXPO2015), που θα τεκμηριώνει δραστηριότητες από την έκθεση σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
 • Εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπαιδευτικές ενότητες (σχέδια μαθήματος) σε θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά στην παραγωγή και στην κατανάλωση τροφίμων, εναλλακτικά συστήματα διατροφής, το δικαίωμα φαγητού σε όλους. Περίπου, 130 ενότητες στην παγκόσμια εκπαίδευση θα διατεθούν δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του έργου για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σε θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης.
 • Σχεδιασμό και παροχή παραμυθιού μέσω εφαρμογής για έξυπνες συσκευές σχετικά με την προέλευση και την εποχικότητα των τροφίμων και συνταγές. Η εφαρμογή παρέχει πολλαπλές επιλογές, επίσης, για παιχνίδι για οικολογικά θέματα.
 • Υλικό για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και εθελοντές που ασχολούνται με δραστηριότητες σχετικά με την παγκόσμια εκπαίδευση και τη βιώσιμη γεωργία.
 • Διεθνή διαγωνισμό βίντεο για τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο έργο. Τα βιντεοκλίπ που θα αναπτυχθούν για το διαγωνισμό θα αξιολογηθούν σε δύο επίπεδα: τοπικό και διεθνή. Το νικητήριο βίντεο από τη χώρα παραγωγής θα παραχθεί σε επαγγελματικό επίπεδο και θα προβληθεί για να μεταδώσει το βασικό μήνυμα του έργου και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ιδίως για αλλαγή των διατροφικών και καταναλωτικών τους συνηθειών.
 • Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα παραγωγής τροφίμων για κινητοποίησή τους και ανάληψη πρωτοβουλιών (εκδηλώσεις, εκστρατείες, σχολικοί κήποι, επισκέψεις σε μικροκαλλιέργειες, κ.λπ.) σε τοπικό επίπεδο για ευαισθητοποίηση και άλλων πολιτών, μαθητών, κηδεμόνων, μελών οικογενειών με στόχο την προώθηση διαφορετικής συμπεριφοράς σε θέματα διατροφής.
 • Εισαγωγή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα παγκόσμιας εκπαίδευσης και εναλλακτικών συστημάτων διατροφής μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων κα εργαστηρίων.
 • Διεξαγωγή τοπικών σεμιναρίων και εργαστηρίων για διάχυση του έργου και παρουσίαση των βασικών του δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων.
 • Διεθνείς ανταλλαγές, επισκέψεις και εργαστήρια για αντιπρόσωπους εκπαιδευτικών και μαθητών σε Ιταλία, Αυστρία, Σενεγάλη και Μπουρκίνα Φάσο.
 • Ανάπτυξη οδηγού από τη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ITT Varalli στο Μιλάνο (www.ittvaralli.it) σχετικά με την αειφόρο γεωργία για νέους και ευρωπαϊκές τάξεις στο πλαίσιο της έκθεσης του Μιλάνο 2015 (Expo2015).
 • Εκτενή διάχυση του έργου από τον οργανισμό Fondazione Cariplo, ως πρέσβης παγκόσμιας εκπαίδευσης. Ο οργανισμός θα συνδέσει το έργο με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδρύματα, οργανώσεις, τοπικές αρχές, κοινωνίες των πολιτών) με την προοπτική υποστήριξης πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα.