Αποτελέσματα φωτογραφικού διαγωνισμού: «Tasty snapshots, Shoot and Share, Think and Care»

Αποτελέσματα φωτογραφικού διαγωνισμού: «Tasty snapshots, Shoot and Share, Think and Care»

Το EAThink2015, «Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Εμπλοκή των νέων της Ευρώπης από σχολικούς κήπους σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής και διανομής τροφίμων», είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που προβλέπει μεταξύ άλλων τη συμμετοχή σχολικών μονάδων…