Τι έχουμε για μεσημεριανό;

Τι έχουμε για μεσημεριανό;

Μαθησιακοί στόχοι: Να διερευνήσουν την παραγωγή σκουπιδιών σε σχέση με το φαγητό και τις διάφορες διαθέσιμες εναλλακτικές για τη μείωσή της. Να μάθουν πώς να συλλέγουν και να συγκρίνουν πληροφορίες. Να αναπτύξουν μαθηματικές ικανότητες και βασικές δεξιότητες στους τομείς της…