Όποιος πάει για ψάρεμα

Όποιος πάει για ψάρεμα

Μαθησιακοί στόχοι: Ψυχαγωγικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι Αυτό το παιχνίδι αρχίζει ως ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μεταξύ διάφορων ομάδων οι οποίοι είναι ψαράδες και πρέπει να επιτύχουν τρεις στόχους: 1. να γίνουν το πλουσιότερο πλήρωμα· 2. να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των υπαρχόντων…