ΓΤ (Γενετικά Τροποποιημένη) Τεχνολογία – κατάρα ή ευλογία;

ΓΤ (Γενετικά Τροποποιημένη) Τεχνολογία – κατάρα ή ευλογία;

Μαθησιακοί στόχοι: Οι μαθητές αναστοχάζονται στη γνώση τους για τη ΓΤ τεχνολογία. Θα μάθουν για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ΓΤ τεχνολογίας στη βάση μελέτης περιπτώσεων Οι μαθητές μπορούν να πάρουν ανεξάρτητες, λογικές αποφάσεις βασισμένοι στις γνώσεις τους Αναγνωρίζουν…