Σπόροι – βασικές έννοιες και εμπόριο

Σπόροι – βασικές έννοιες και εμπόριο

Mαθησιακοί στόχοι: Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των σπόρων από την άποψη της διατροφής, της αυτάρκειας και του εμπορίου. Να καταλάβουν ότι το κλίμα και οι εδαφικές συνθήκες ποικίλουν ανά τον κόσμο και να συνειδητοποιήσουν ότι τα φυτά (καλλιέργειες και άλλα)…