Εργαστήρια Βιωματικού Χαρακτήρα σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Εργαστήρια Βιωματικού Χαρακτήρα σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Το 1ο Γνωστικό Μέρος μέρος όλων των Εργαστηρίων EAThink σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης είναι κοινό και αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση, μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες του έργου EAThink: οικολογικό αποτύπωμα, τροφοχιλιόμετρα, βιολογικά προϊόντα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, κ.ά. Μέσω του “θεωρητικού”…

Εργαστήριο για τη Διαχείριση Διαδικτύου και την Παραγωγή Δημοσιογραφικών Άρθρων

Εργαστήριο για τη Διαχείριση Διαδικτύου και την Παραγωγή Δημοσιογραφικών Άρθρων

Γενικά/Στόχος: Το παρόν διδακτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) και στόχο έχει την επιμόρφωση των μαθητών στην αξιοποίηση και χρήση των εργαλείων Web 2.0 στο πλαίσιο της εξάσκησης της δημοσιογραφίας. Μέσα από πρακτικής φύσεως δραστηριότητες…

Αγοράζω υπεύθυνα και δεν σπαταλώ

Αγοράζω υπεύθυνα και δεν σπαταλώ

Μαθησιακοί στόχοι: Να μάθουν για το μέγεθος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων στη χώρα τους και τον κόσμο και να συσχετίσουν το θέμα με τη δική τους ζωή. Να συζητήσουν πιθανές λύσεις για το πρόβλημα της σπατάλης…

Όποιος πάει για ψάρεμα

Όποιος πάει για ψάρεμα

Μαθησιακοί στόχοι: Ψυχαγωγικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι Αυτό το παιχνίδι αρχίζει ως ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μεταξύ διάφορων ομάδων οι οποίοι είναι ψαράδες και πρέπει να επιτύχουν τρεις στόχους: 1. να γίνουν το πλουσιότερο πλήρωμα· 2. να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των υπαρχόντων…

Τι έχουμε για μεσημεριανό;

Τι έχουμε για μεσημεριανό;

Μαθησιακοί στόχοι: Να διερευνήσουν την παραγωγή σκουπιδιών σε σχέση με το φαγητό και τις διάφορες διαθέσιμες εναλλακτικές για τη μείωσή της. Να μάθουν πώς να συλλέγουν και να συγκρίνουν πληροφορίες. Να αναπτύξουν μαθηματικές ικανότητες και βασικές δεξιότητες στους τομείς της…

Σπόροι – βασικές έννοιες και εμπόριο

Σπόροι – βασικές έννοιες και εμπόριο

Mαθησιακοί στόχοι: Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των σπόρων από την άποψη της διατροφής, της αυτάρκειας και του εμπορίου. Να καταλάβουν ότι το κλίμα και οι εδαφικές συνθήκες ποικίλουν ανά τον κόσμο και να συνειδητοποιήσουν ότι τα φυτά (καλλιέργειες και άλλα)…

Δίκαιο Εμπόριο

Δίκαιο Εμπόριο

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αλυσίδα παραγωγής της σοκολάτας, τις συνθήκες εργασίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και για το Δίκαιο Εμπόριο και πώς αυτό βοηθά στη βελτίωση της ζωής των παραγωγών στις…

Φτώχεια και Πείνα

Φτώχεια και Πείνα

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το πρόβλημα της πείνας σε αναπτυσσόμενες χώρες και στη διασύνδεση του φαινομένου της φτώχειας με το φαινόμενο της πείνας.   Στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν…

ΓΤ (Γενετικά Τροποποιημένη) Τεχνολογία – κατάρα ή ευλογία;

ΓΤ (Γενετικά Τροποποιημένη) Τεχνολογία – κατάρα ή ευλογία;

Μαθησιακοί στόχοι: Οι μαθητές αναστοχάζονται στη γνώση τους για τη ΓΤ τεχνολογία. Θα μάθουν για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ΓΤ τεχνολογίας στη βάση μελέτης περιπτώσεων Οι μαθητές μπορούν να πάρουν ανεξάρτητες, λογικές αποφάσεις βασισμένοι στις γνώσεις τους Αναγνωρίζουν…

Ερημοποίηση

Ερημοποίηση

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις συνέπειες της ερημοποίησης στον πλανήτη και την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο στο θέμα αυτό.   Στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Να κατανοήσουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά της…