Σπατάλη τροφίμων

Σπατάλη τροφίμων

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το φαινόμενο της σπατάλης των τροφίμων και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην οικονομία και το περιβάλλον.   Στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Να ορίζουν και να εξηγούν την έννοια…

Νερό και τρόφιμα

Νερό και τρόφιμα

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το νερό, την έννοια του “αόρατου νερού”, τη σχέση του με τα τρόφιμα και την εξοικονόμησή του.   Στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το…

Το ταξίδι των τροφών

Το ταξίδι των τροφών

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις τεράστιες αποστάσεις που διανύουν τα τρόφιμα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.   Στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το σοβαρό πρόβλημα που προκαλούν στο…

Βιολογικά Τρόφιμα

Βιολογικά Τρόφιμα

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις βιολογικές τροφές, τα χαρακτηριστικά τους και την κατάσταση στην Κύπρο.   Στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Να εξηγούν τα…

Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις πολύπλευρες επιπτώσεις που έχουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την οικονομία και την παραγωγή τροφίμων.   Στόχοι: Οι μαθητές: Να αναφέρουν τον βασικό…

Εισαγωγή στα τρόφιμα

Εισαγωγή στα τρόφιμα

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις διάφορες τροφές, την ανάπτυξή τους και τις χημικές ουσίες στις τροφές.   Στόχοι: Οι μαθητές: Να ορίζουν τι είναι τροφή και να αναφέρουν παραδείγματα. Να ανακαλύψουν την…

Οικολογικό αποτύπωμα

Οικολογικό αποτύπωμα

Γενικά: Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το μεγάλο Οικολογικό Αποτύπωμα και το αντίκτυπο που αυτό έχει στο περιβάλλον.   Στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Να αναγνωρίσουν την περιορισμένη ικανότητα της Γης να μας τροφοδοτεί με φυσικούς…

Βιοποικιλότητα τροφίμων

Βιοποικιλότητα τροφίμων

Στόχοι: Οι μαθητές: Να αντιληφθούν ότι συνήθως τρώμε μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό ποικιλιών λαχανικών, δημητριακών, οσπρίων, φρούτων Να μάθουν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ποικιλίες δημητριακών τόσο των πιο κοινών όσο και των πιο σπάνιων Να μάθουν να αναγνωρίζουν τις…

Κατανάλωση κρέατος: τα υπέρ και τα κατά

Κατανάλωση κρέατος: τα υπέρ και τα κατά

Στόχοι: Οι μαθητές: Να κατανοήσουν πώς η αύξηση στην κατανάλωση κρέατος, ενώ είναι θετική με μια πρώτη ματιά, είναι επίσης η αιτία πολλαπλών οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και έχει γίνει επομένως μη βιώσιμη για τον πλανήτη. Να εξετάσουν τις…

Γεωργία και Τεχνολογία: σχέση πάντοτε θετική;

Γεωργία και Τεχνολογία: σχέση πάντοτε θετική;

Στόχοι: Οι μαθητές: Να γνωρίσουν τις βασικές τεχνολογικές καινοτομίες στο γεωργικό τομέα, ιδίως των τελευταίων δεκαετιών. Να σκεφτούν για τη θετική επίδραση αυτών των καινοτομιών, όπως επίσης και τις διάφορες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο.…