Ερημοποίηση

Γενικά:

Η ενότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις συνέπειες της ερημοποίησης στον πλανήτη και την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο στο θέμα αυτό.

 

Στόχοι:

Οι μαθητές/τριες:

  • Να κατανοήσουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ερημοποίησης.
  • Να αναφέρουν και να εξηγούν τους παράγοντες (φυσικούς και ανθρωπογενείς) που οδηγούν στην απερήμωση/ερημοποίηση.
  • Να ανακαλύψουν τις πολλαπλές συνέπειες της ερημοποίησης τόσο σε οικολογικό όσο και σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.
  • Να συνειδητοποιήσουν ότι η ερημοποίηση στην Κύπρο αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο χρήζει άμεσου σχεδιασμού και εφαρμογής της κατάλληλης πολιτικής για την αντιμετώπισή του.

 

Κατεβάστε από τους πιο κάτω συνδέσμους τα εξής: