ΓΤ (Γενετικά Τροποποιημένη) Τεχνολογία – κατάρα ή ευλογία;

Μαθησιακοί στόχοι:

  • Οι μαθητές αναστοχάζονται στη γνώση τους για τη ΓΤ τεχνολογία.
  • Θα μάθουν για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ΓΤ τεχνολογίας στη βάση μελέτης περιπτώσεων
  • Οι μαθητές μπορούν να πάρουν ανεξάρτητες, λογικές αποφάσεις βασισμένοι στις γνώσεις τους
  • Αναγνωρίζουν ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στον τομέα της ΓΤ και μπορούν να εντοπίσουν τις θέσεις του καθενός
  • Εξασκούνται στην κριτική σκέψη

 

Μεθοδολογίες:

Κατασκευή κολάζ, λήψη απόφασης με βάση πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ανάλυση μελέτης περίπτωσης, υπόδυση ρόλων

Κατεβάστε τη διδακτική ενότητα και τα παραρτήματα εδώ