Τι έχουμε για μεσημεριανό;

Μαθησιακοί στόχοι:

  • Να διερευνήσουν την παραγωγή σκουπιδιών σε σχέση με το φαγητό και τις διάφορες διαθέσιμες εναλλακτικές για τη μείωσή της.
  • Να μάθουν πώς να συλλέγουν και να συγκρίνουν πληροφορίες.
  • Να αναπτύξουν μαθηματικές ικανότητες και βασικές δεξιότητες στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  • Να μάθουν πώς να μαθαίνουν.
  • Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες πολιτότητας.
  • Να αναπτύξουν την πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.
  • Να μάθουν και να εσωτερικοποιήσουν φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες.

 

Μεθοδολογίες:

Πειραματική έρευνα, καθοδηγούμενες συζητήσεις, εξέταση εναλλακτικών, εργαστήριο ραψίματος

 

Κατεβάστε τη διδακτική ενότητα εδώ