Σχολικές επισκέψεις

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο EAThink υποστηρίχθηκαν από τους εταίρους του έργου για να επεκτείνουν περαιτέρω τα μαθήματα στις τάξεις τους με βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες σε σχέση με την αειφόρο γεωργία μέσα από επισκέψεις σε αγροκτήματα, μικροκαλλιεργητές, βιολογικά αγροκτήματα, συνεταιρισμούς τροφίμων, συναντήσεις με εκπροσώπους οργανισμών που ασχολούνται με εναλλακτικά συστήματα παραγωγής και διανομής τροφίμων, κλπ. Μέσα από αυτές τις βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες, επιδιώξαμε να προωθήσουμε τη συμμετοχή των νέων και να τους ευαισθητοποιήσουμε σε θέματα σχετικά με εναλλακτικά συστήματα τροφίμων, βιώσιμη γεωργία, επισιτιστική ασφάλεια και κυριαρχία.

Ο πιο πάνω διαδραστικός χάρτη δείχνει τις θέσεις όλων των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου EAThink σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Μπορείτε απλά να κάνετε κλικ στο χάρτη και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, συνδέσεις με τα εθνικά Blogs για τις επισκέψεις των μαθητών.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ακόλουθα σημεία ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εταίρους του έργου συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.