Σπόροι – βασικές έννοιες και εμπόριο

Mαθησιακοί στόχοι:

  • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των σπόρων από την άποψη της διατροφής, της αυτάρκειας και του εμπορίου.
  • Να καταλάβουν ότι το κλίμα και οι εδαφικές συνθήκες ποικίλουν ανά τον κόσμο και να συνειδητοποιήσουν ότι τα φυτά (καλλιέργειες και άλλα) προσαρμόστηκαν σε αυτές τις ποικιλόμορφες συνθήκες.
  • Να μάθουν να αναγνωρίζουν τις ετικέτες στα πακέτα σπόρων και να ξέρουν τι σημαίνουν.
  • Να μπορούν να διακρίνουν μεταξύ οργανικών, αυτοχθόνων, επεξεργασμένων, υβριδικών και γενετικά τροποποιημένων σπόρων.
  • Να μάθουν ποιοι σπόροι είναι πιο κατάλληλοι για αυτάρκεια στα τρόφιμα.
  • Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στην παραγωγή των σπόρων και να μάθουν για τις συνέπειες της εξάρτησης των αγροτών στο να αγοράζουν ετησίως αυτούς τους σπόρους και κατ’ επέκταση για το πρόβλημα του παγκόσμιου εμπορίου σπόρων.
  • Να συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι παγκόσμιες συνέπειες από την αγορά υβριδικών ή Γενετικά Τροποποιημένων σπόρων.
  • Να αναγνωρίσουν ότι μπορούν, ως ενεργοί πολίτες, να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη.

 

Μεθοδολογίες:

Χρήση εκπαιδευτικών ταινιών, δουλειά σε ομάδες, ιδεοθύελλα, περίληψη τμημάτων άρθρου, εννοιολογικός χάρτης, κατασκευή αφισών εννοιολογικού χάρτη.

 

Κατεβάστε την διδακτική ενότητα και τα παραρτήματα εδώ