Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Slovenia Blog

Izumiranje prave predenice

Izumiranje prave predenice

EKOLOŠKA OZNAKA (RASTIŠČE): segetalno rastje, posevki lana RAZŠIRJENOST: Evropa, Mala Azija, Mezopotamija, Perzija, severna  Afrika ŽIVLJENJSKA OBLIKA:  terofit (Terofit je rastlina, ki vključuje razvoj cikla v eni rastni sezoni, po kateri umre in zgnije.) PRVA NAVEDBA IZUMRTJA: SKOBERNE & T. WRABER, 1987…