(Slovenian) Učenci OŠ Lucija vestno skrbijo za svoj ekovrt

V letošnjem šolskem letu smo na OŠ Lucija, v okviru projekta Eathink, prvič izvajali dejavnosti Šolski ekovrtovi. Načrtovali in oblikovali smo manjši šolski ekološki vrt.

V okviru šolskega EKO krožka so učenci 6. In 7. razreda, 28. 9. 2016, postavili dve visoki gredi in kompostnik. V prvo gredo so zasejali motovilec, posadili česen in por. V drugo gredo pa so zasadili različna zelišča. Vestno so skrbeli za posevke, pleli, zalivali in zadnji teden v novembru že pripravili svojo solato. V načrtu imamo še postavitev zbiralnika za deževnico in hotel za žuželke. Na pobudo učencev je zaživela spletna stran EKO BUČKE v kateri objavljamo vse kar počnemo v EKO krožku in na šolskem ekovrtu.

1 2

Šolski eko vrt ponuja različne oblike in načine učenja. Z njim želimo navdušiti tudi ostale učitelje, da pripeljejo svoje učence v to učilnico.Zato bomo v spomladanskem času, skupaj z učenci in učitelji razrednega pouka, zasadili spomladanski zelenjavni vrt. V mesecu maju pa bomo pripravili kratek kulturni dogodek s slavnostno otvoritvijo našega ek o vrta.