(Slovenian) Z vrta na krožnike šolarjev

V sklopu projekta EAThink2015 smo se prijavili za nadgradnjo obstoječega šolskega vrta z novo vsebino – zeliščni vrt.

V pomladanskem času, od meseca marca 2017 dalje, aktivno načrtujemo učilnico na prostem. Pri tem nam pomaga JZ Kozjanski regijski park. Ker gre za celovit projekt, ki zahteva poseg v našo okolico (sodelavci iz parka nam pripravljajo prostorski načrt), letos nismo spreminjali in nadgrajevali že obstoječega šolskega vrta – visoki gredi. Te smo pripravili za zasaditev in sejanje. S pomočjo Inštituta za trajnostni razvoj pa smo kupili plastične posode, v katere smo zasadili zelišča.

Do sedaj smo vsako leto na vrt dajali skoraj vse vrtnine. Letos smo se pa odločili, da zasadimo le s takimi vrtninami in v dovolj velikih količinah, da lahko te tudi uporabimo pri šolski malici. Tako smo na eno gredico posejali redkvice in na drugo polovico posadili solato, peteršilj, ohranili pa smo drobnjak iz prejšnjega leta. Na tej gredici smo redkvico dvakrat narezali kot dodatek k solati. To so opravili vse prvošolci sami, jo pobrali, očistili in s pomočjo učiteljice tudi narezali.

Prvošolci med pobiranjem

Drugošolci pa so pridelali solate za dve malici za vse učence naše šole, na kar so bili zelo ponosni. Tisti dan, ko je bila njihova solata na jedilniku, so jo z večjim veseljem tudi do konca pojedli.

Drugošolci s svojo solato