V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana imajo velike načrte

V šolskem letu 2015/16 se je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana pridružil Projektu EAThink2015.

V okviru projekta smo z učenci in dijaki s pomočjo globalnih učnih enot spoznavali in se učili o globalnih izzivih, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti in neodvisnosti, na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah, trajnostnem potrošništvu, in podobno. Učenci in dijaki so se učili kritičnega razumevanja novih globalnih izzivov in mednarodnih prednostnih nalog v okviru ciljev za trajnostni razvoj in o pomenu lokalne ekološke hrane.

Spomladi 2016 smo pričeli zbirati ideje za nadgraditev šolskega ekovrta in okolice ZGN Ljubljana. Nastali so načrti za ureditev okolice in vrta po permakulturnih načelih. Vsebino smo želeli povezati tudi  s končnim ciljem samooskrbe po načelu trajnostnega razvoja. Načrtujemo večje število dvignjenih gred, zeliščno spiralo, jezero, rastlinjak, učilnice na prostem, čebelnjak in prostor z medonosnimi rastlinami, nasaditev novih sadnih dreves, pa tudi dodaten kompostnik.

vrt-2

Jeseni 2016 smo obstoječi šolski ekovrt nadgradili s prvima dvema dvignjenima gredama. V prvo smo že posadili zimski česen in čebulo. Od letošnje jeseni smo bogatejši tudi za malo večji zbiralnik vode.

vrticek-048

Inštitutu za trajnostni razvoj se za vse nasvete in vso posredovano znanje še enkrat najlepše zahvaljujemo učenci in dijaki, učitelji Srednje šole in vzgojitelji Doma Frana Grma v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.