Nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

Nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

Helburuak: Nekazal sektoreko berrikuntza teknologiko garrantzitsuenen ezagutza. Berrikuntza hauen inpaktu positiboaren inguruko hausnarketa, baina baita ingurumenean eta gizarte mailan dakartzan kalteak ere. Arazo baten inguruko irakurketa egin eta gaiaren inguruko jarrera pertsonala hartzen ikasi. Arazo konplexu bat perspektiba ezberdinetatik heldu.…

Gabonetan gereziak?

Gabonetan gereziak?

Helburuak: Fruta-ekoizpenaren urtarokotasuna ezagutzea. Janaria kontserbatzeko teknikak ezagutzea, historian zehar. Norberaren herrialdean eta munduan klima desberdinak daudela jakitea, eta hemisferioek alderantzizko urtaroak dituztela jakitea. Ikertzea, hipotesiak egitea, informazioa bilatzea, ondoriotara iristea. Gure kontsumo-ohiturek izan ditzaketen ondorio txarrak aintzat hartzea  …