education to choice/critical consumption

Gabonetan gereziak?

Gabonetan gereziak?

Helburuak: Fruta-ekoizpenaren urtarokotasuna ezagutzea. Janaria kontserbatzeko teknikak ezagutzea, historian zehar. Norberaren herrialdean eta munduan klima desberdinak daudela jakitea, eta hemisferioek alderantzizko urtaroak dituztela jakitea. Ikertzea, hipotesiak egitea, informazioa bilatzea, ondoriotara iristea. Gure kontsumo-ohiturek izan ditzaketen ondorio txarrak aintzat hartzea  …