science

Ba ote da janari ekologikorik energia jasangarririk gabe?

Ba ote da janari ekologikorik energia jasangarririk gabe?

Helburuak: Ekologia eta energia berriztagarrien arteko lotura estuarekiko kontzientzia sortu, bereziki janariaren ekoizpen eta prozesatzeari dagokionez. Herrialde garatuen eta garapen-bidean daudenen arteko desoreken analisia. Arazo puntualei konponbide teknologikoak proposatu. Energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten asmakizunak xede desberdinetarako garatu. Materialak berrerabiliz eta…

Nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

Nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

Helburuak: Nekazal sektoreko berrikuntza teknologiko garrantzitsuenen ezagutza. Berrikuntza hauen inpaktu positiboaren inguruko hausnarketa, baina baita ingurumenean eta gizarte mailan dakartzan kalteak ere. Arazo baten inguruko irakurketa egin eta gaiaren inguruko jarrera pertsonala hartzen ikasi. Arazo konplexu bat perspektiba ezberdinetatik heldu.…

Gabonetan gereziak?

Gabonetan gereziak?

Helburuak: Fruta-ekoizpenaren urtarokotasuna ezagutzea. Janaria kontserbatzeko teknikak ezagutzea, historian zehar. Norberaren herrialdean eta munduan klima desberdinak daudela jakitea, eta hemisferioek alderantzizko urtaroak dituztela jakitea. Ikertzea, hipotesiak egitea, informazioa bilatzea, ondoriotara iristea. Gure kontsumo-ohiturek izan ditzaketen ondorio txarrak aintzat hartzea  …