Ciljevi i svrha

eathink_logo
Globalni razvoj svih dovodi u međuodnose i povezuje naše izbore i naše djelovanje sa životima milijuna ljudi širom svijeta. Međupovezanost postaje popularna u doba digitalne blizine i informacije ne mogu izbjeći mnoge proturječnosti i disproporcije globalnog društva poput siromaštva, klimatskih promjena, migracija.

Suvremeni sustav hrane ima negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Više od 800 milijuna ljudi pati od gladi, dok se u najbogatijim zemljama hrana baca više nego ikad prije. Prava poljoprivrednika ali i prava potrošača pod prijetnjom su u cijelom svijetu.

Sve projektne aktivnosti vezane uz projekt EAThink2015 imaju svrhu europske učenike, učitelje i nastavnike suočiti s njihovim odgovornostima kao građana globaliziranog društva. Naime, danas se brze i kontradiktorne promjene događaju istovremeno i teško je ispravno tumačiti događaje odnosno poduzeti mjere za promjene kritičnih situacija. Uloga obrazovanja i učitelja/nastavnika stoga je ključna za razvijanje osobnih kritičkih alata potrebnih kako bi mladi ljudi postali građani u suvremenom globalnom društvu. Detaljnije, općeniti ciljevi projekta EAThink2015 su sljedeći:

  • Doprinijeti podizanju svijesti i uključivanju mladih iz EU u javnu raspravu i doprinos razvoju EU politika suradnje za globalni održivi razvoj u razdoblju poslije 2015 g.
  • Kod europskih učenika, učitelja i nastavnika podići kritičko razmišljanje i aktivno uključivanje u izazove globalnog razvoja, kroz usredotočenost na održive prehrambene sustave i mala poljoprivredna gospodarstva
  • Općenito, projekt ima za cilj ojačati vještine i znanja učitelja/nastavnika u osnovnim i srednjim školama kao dio globalnog građanskog obrazovanja