Partneri

 ACRA

ACRA je talijanska, svjetovna i neovisna nevladina organizacija  koja radi na uklanjanju siromaštva kroz održiva, inovativna i zajednička rješenja. Posebna pozornost usmjerena je na rubne dijelove planeta i marginalizirane segmente Sjevera i Juga u svijetu.

APSD – Agenda 21

APSD – Agenda 21 je rumunjska nevladina udruga, osnovana u svibnju 2003. Njezin temeljni cilj je podržati nacionalne politike i nastojanja u promicanju i provedbi u ciljeva održivog razvoja u Rumunjskoj. APSD – Agenda 21 ima više od 4 godine iskustva u provedbi projekata koji se bave razvojem obrazovanja, globalnim obrazovanjem i milenijskim ciljeva razvitka u projektima poput „Realization of Millenium Development Goals“.

Djelovanje APSD-Agende 21 može se prikazati kroz:

  • uključivanje učenika i nastavnika u programe i projekte razvoja obrazovanja „ Parlez-vous global”
  • obrazovanje za razvoj između migracije i globalnog građanstva ili podupiranje globalnog učenja
  • ključne kompetencije članova europskih OCD

Anthropolis

Anthropolis je neprofitna udruga za opće dobro, osnovana 2002. godine, u Budimpešti, Mađarskoj. Udruga se uglavnom fokusira na pitanja o globalnom obrazovanju (razvijajući i distribuirajući edukativni materijal, organizirajući radionice i tečajeve za studente, nastavnike i odrasle) i digitalna pripovijedanja (osobno povezane digitalne narativne radionice za različite ciljne skupine). Anthropolis je također uključena u različita podizanja svijesti i lobiranje (organiziranje kulturnih događanja, izložbe, screening serije, panel rasprave i konferencije s obzirom na razvojne probleme i društvene znanosti). Udruga je član upravnog odbora HAND-a, mađarske NGDO platforme.

CARDET

CARDET je neprofitna organizacija (status NGO-a) za razvoj i obrazovanje, sa sjedištem na Cipru, a s partnerima širom svijeta. Naša misija je potaknuti obrazovanje novih generacija i promicanje istraživanja, inovacija i razvoja kroz praksu na temelju dokaza, modernih istraživanja i jačanja ljudi. CARDET okuplja međunarodni tim veterana i mladih stručnjaka s globalnim iskustvom u razvoju obrazovanja, održivom razvoju, socijalnoj pravdi, podizanju svijesti, ljudskim pravima, integracijama, građanskom angažmanu i građanstvu, pomirenju, procjenama politike, e-učenju, učenju na daljinu i evaluacijama. Radili smo s privatnim i javnim organizacijama i institucijama u Aziji, Europi i SAD-u. Članovi CARDET-ovog  tima uspješno su sudjelovali na više od 100 projekata u više od 20 zemalja, od kojih je nekoliko podržano od strane Europske komisije, razvojnog programa Ujedinjenih naroda, The Commonwealth of Learning-a, zaklade Williama i Flore Hewletta, i ciparske zaklade Cyprus Research Promotion Foundation.

Fondazione Cariplo

Misija Zaklade Cariplo je biti resurs koji pomaže društvenim i građanskim udrugama da bolje služe svoju zajednicu. Primarna namjena Zaklade je podrška organizacijama civilnog društva koje predstavljaju društvenu infrastrukturu našeg sustava. Njezin pristup temelji se na principu supsidijarnosti. Njezina misija, uloga i operativna strategija doprinosi ocrtavanju profila zaklade koja djeluje kao entitet koji predviđa nove potrebe,  ili odabire duboko ukorijenjene još uvijek neispunjene potrebe, pokušava nova rješenja za učinkovitije i jeftinije odgovore na njih, i na kraju čini svoje najbolje napore za diseminaciju uspješnih rješenja.

Fondazione Cariplo je osnivač i član europskog centra za zaklade (eng. European Foundation Centre), europske udruge čija je svrha jačanje i širenje organizirane filantropije u interesu građanskog društva, u Europi i čitavom svijetu.

Fondazione Cariplo je potpisao sporazume o partnerstvu/ ima povijest suradnje s glavnim zakladama na europskoj razini, unutar i izvan EFC mreže, i omogućit će te odnose dostupnim za mrežu projekta s ciljem osiguravanja stalnog dijeljenja s ključnim dionicima diljem Europe.

CISV

CISV je nevladina organizacija priznata od strane talijanskog Ministarstva vanjskih poslova. CISV provodi projekte u Africi i Južnoj Americi u suradnji s lokalnim stanovništvom da bi ih učinila kreatorima vlastitog razvoja. Danas djeluje u 12 zemalja, a posebno u Africi (Benin, Burkina Faso, Burundi, Gvineja Mali, Niger i Senegal) i Latinskoj i Južnoj Americi (Haiti, Brazil, Kolumbija, Guatemala i Venezuela). U cilju promicanja sigurnosti hrane, socijalne pravde i ljudskih prava, CISV podržava pokrete poljoprivrednika, lokalnih organizacija i ženskih udruga i poboljšava promjene lokalne kulture i resursa. U Italiji promiče svijest ljudi o ljudskim pravima, održivom razvoju i multikulturalnosti, posebno kroz obrazovne programe obuke i dijaloga za studente, učitelje (nastavnike) i građane.

Euskal Fondoa

Udruga baskijskih lokalnih subjekata za međunarodnu suradnju – Euskal Fondoa je partnerstvo od 112 općina u Baskiji na sjeveru Španjolske. Ona je instrument koordinacije i podrške za decentraliziranu suradnju u Baskiji i nudi različita lokalna iskustva, s ciljem suradnje u razvojnim procesima i održivim odnosima s institucijama, društvenim organizacijama i zajednicama u zemljama u razvoju. EF je uvijek u potrazi za postizanjem veće učinkovitosti kroz zajedničke akcije, razmjenu informacija i tehničku pomoći “Potpora općina općinama”, uključujući i obrazovna pitanjima. Euskal Fonda radi u pet zemalja Latinske Amerike i Afrike (Nikaragva, El Salvador, Gvatemala, Kuba i Arapska Demokratska Republika Sahrawi), gdje je usmjerila svoje napore suradnje iz perspektive općinskih nadležnosti.

 Calouste Gulbenkian Foundation

Calouste Gulbenkian Foundation je portugalska privatna ustanova javnih usluga, s  trajnom značajkom, čiji su statutarni ciljevi umjetnosti, ljubavi, znanosti i obrazovanje. Naslijeđene iz oporuke od Calouste Gulbenkian Sarkis, britanskog državljanina armenskog podrijetla, njezini statuti su odobreni od strane portugalske države 18. srpnja 1956. S gotovo 60 godina rada, Calouste Gulbenkian Foundation je jedna od najvažnijih zaklada u Europi, koja obavlja opsežne aktivnosti u Portugalu i inozemstvu kroz vlastite projekte i programe ili u suradnji s drugim subjektima, te dodjelom subvencija za vanjske inicijative i potpore. Zaklada ima delegacije u Parizu i Londonu, gradovima gdje Calouste Gulbenkian živio.

Doprinos razvoju obrazovanja u Portugalu i  raspravi o napretku u obrazovanju diljem svijeta, kako u okviru škola tako i u širem kontekstu društva, čine neke od ključnih smjernica za djelovanja Zaklade u području obrazovanja. Kroz svoje različite programe kao što su  „Empowering Next Generations“, „Education for Culture and Science“, „Fostering Portuguese Language and Culture“ i „Gulbenkian Grants“ Zaklada pruža podršku projektima i aktivnostima koji omogućuju cjeloživotno učenje i stjecanje novih vještina, sposobnosti i znanja te omogućuje veću učinkovitost sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Institute for Sustainable Development

Institut za održivi razvoj (ISD)od 1996. godine podupire razvoj organskog sektora u Sloveniji od istraživanja, transfera znanja, podizanja svijesti i razvojnih projekata. ISD također koordinira nacionalnu mrežu organskih (ekoloških) školskih vrtova, osiguravajući pri tom izravan doživljaj za djecu i mlade i promičući razumijevanje održivih poljoprivrednih sustava i hrane. Program ima za cilj osnaživanje znanja i vještina nastavnika za uspostavljanje i održavanje školskih vrtova i njihovu upotrebu kao obrazovnog alata.

 Kopin

Kopin je registrirana malteška nevladina udruga za ljudska prava, koja se bavi s tri glavna područja:

  • razvojem međunarodne suradnje
  • podrškom izbjeglicama s naglaskom na djecu i žene
  • formalnim i neformalnim i razvojem obrazovanja

koristeći pri tom inovativne, participativne i akcijama usmjerene pedagoške pristupe. U tom smislu, Kopin osigurava obrazovne resurse, obuku nastavnika i aktivnosti za učenike na svim razinama. U svojim nastojanjima, Kopin stavlja naglasak na suradnju, umrežavanje i razmjenu iskustava, korištenjem pristupa sudjelovanja, uzajamnog učenja i pristupa temeljenog na pravima kao ključnim načelima.

 Polish Green Network

Związek Stowarzyszen Polska Zielona Siec- Savez udruga „Poljska  Zelena Mreža“ (Polish Green Network – PGN) je nacionalni savez 12 najjačih udruga za okoliš i održivi razvoj i zaklada sa sjedištem u najvećim poljskim gradovima. Glavnim područjima svoje djelatnosti PGN  zagovara socijalnu i ekološku pravdu u održivom razvoju, uspostavu mehanizama društvene kontrole nad javnim sredstvima, izgradnju javne potpore za razvoj i pružanje razvojne pomoći u zemljama u razvoju „Global South“. Od 2002. PGN ima iskustvao u promicanju odgovorne potrošnje, pravilnog trgovanja  (eng. Fair Trade) i razvoja obrazovanja.

 Südwind

Südwind osnovana je 1997. godine kao neprofitna organizacija koja se bavi obrazovanjem i informacijama o globalnim razvojnim pitanjima. Na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, Südwind surađuje s organizacijama i institucijama u području međunarodnog razvoja, obrazovanja, zaštite okoliša, kulture i socijalnih pitanja, kao i raznim mrežama civilnog društva i važnim političkim figurama.
Osnovne kompetencije Südwinda su u području Globalnog obrazovanja (uključujući razvoj materijala, obuku, podršku školskim pilot projektima itd.), u proizvodnji medija o međunarodnim pitanjima razvoja, te u kompilaciji studija o globalnim pitanjima.

 Urgenci

Urgenci je međunarodna mreža zajednice koja podržava poljoprivredu (eng. Community Supported Agriculture). Okuplja poljoprivrednike i svjesne potrošače iz cijelog svijeta, aktivno promičući lokalna partnerstva temeljna na solidarnosti između proizvođača i potrošača, poštujući pri tom različitosti i kreativnost lokalnog pokreta hrane.
Urgenci ima iskustvo u burzama iskustvene razmjene (eng. experience -sharing exchanges), koje vodi od 2008. godine zahvaljujući podršci programa cjeloživotnog učenja Europske unije. Tisuće odraslih polaznika iz svih zemalja članica EU-a (i šire) su bili uključeni u neformalne obuke koje koordinira Urgenci.  Nedavno, Urgenci je sudjelovao u prvoj generaciji škola lokalne hrane (eng.  Local Food Catalysts’ schools ) s partnerima iz 5 različitih europskih zemalja, od škotskih otoka Outer Hebridi do Cipra i od Vilniusa u Litvi do Milana u Italiji.

 Association Žmergo

(Hrvatska) Udruga Žmergo osnovana 1994. godine u Opatiji ima za cilj očuvanje okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te promicanje održivog razvoja. Aktivnosti Žmerga imaju utjecaj na poboljšanje  kvalitete života u okolišnim ali i u kulturno-edukativnih uvjetima.

Od 1998. Žmergo provodi ekološke obrazovne programe u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u kojima je sudjelovalo više od 8.000 djece i mladih.