Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian
Bioraznolikost hrane

Bioraznolikost hrane

Ciljevi: Razviti svijest da obično jedemo jako mali broj sorti povrća, voća, žitarica, mahunarki Naučiti prepoznati različite vrste žitarica, one najčešće sve do onih najrjeđih Osvijestiti ekološki utjecaj navike konzumiranja svega nekoliko vrsta namirnica   Download:

Konzumiranje mesa: za i protiv

Konzumiranje mesa: za i protiv

Ciljevi: razumjeti kako je povećanje potrošnje mesa, iako na prvi pogled pozitivno, istovremeno uzrok višestrukih ekoloških, ekonomskih i društvenih problema zbog čega je postalo neodrživo za naš planet razmotriti ovaj složen problem s različitih aspekata upotrijebiti ovu informaciju za mijenjanje…

(English) The use of technology in agriculture

(English) The use of technology in agriculture

Ciljevi: upoznati glavne tehnološke inovacije u sektoru poljoprivrede, posebno one u posljednjih nekoliko desetljeća razmišljati o pozitivnom učinku tih inovacija, ali i o ozbiljnoj šteti koju su nanijele u kontekstu ekologije, odnosno na okoliš i društvo čitati o tom problemu…

Put hrane

Put hrane

Ciljevi: naučiti da na svom putu od proizvođača do potrošača, namirnicom barataju brojni posrednici – razmotriti negativne posljedice koje to može proizvesti naučiti o izrabljivanju resursa i radnika na farmi od strane velikih, multinacionalnih tvrtki otkriti različite vrste odnosa koji…

Trešnje za Božić?

Trešnje za Božić?

Ciljevi: naučiti o sezonskom uzgoju voća naučiti o raznim tehnikama konzerviranja hrane koje su se primjenjivale tijekom godina spoznati da postoje različite vrste klima u pojedinoj zemlji i u svijetu te da polutke (hemisfere) imaju obrnute sezone provesti istraživanje, postavljati…

Ne jedemo svi iste namirnice: hrana sa svih krajeva svijeta

Ne jedemo svi iste namirnice: hrana sa svih krajeva svijeta

Ciljevi: otkriti veliki raspon i različitosti prehrambenih navika / tradicija koje postoji u svijetu upoznati prehrambene potrebe ljudskoga bića napisati recept (pomoćni tekst s uputama) uočiti sličnosti i razlike biti radoznali i otvoreni prema novim iskustvima  

S polja u tanjur: toliko posla da bi se proizvela hrana!

S polja u tanjur: toliko posla da bi se proizvela hrana!

Ciljevi: razumjeti koncept lanca prehrambene opskrbe (proizvodno-potrošački lanac) i primjeniti ga na određene tipove hrane razumjeti i koristiti koncept sektora proizvodnje hrane naučiti da se relativna važnost tri sektora (primarni, sekundarni i tercijarni) s vremenom promijenila i da se udio…

Junk food i propadanje hrane

Junk food i propadanje hrane

Ciljevi: razumjeti zašto je toliko industrijske hrane privlačno oku i nepcima, a ima malu prehrambenu vrijednost i neznatnu korist za zdravlje analizirati uzroke krivotvorenja hrane i potencijalne posljedice upoznati zakone i organizacije koje štite potrošače razmotriti problem propadanja hrane i…

Odakle potječe hrana koju jedemo?

Odakle potječe hrana koju jedemo?

Ciljevi: znanje o tome od kuda potječe hrana koju jedemo upotreba različitih načina komunikacije (usmeni i pismeni, grafički, simbolički) uspostavljanje uzročno posljedičnih odnosa suradnja i doprinos zajedničkim ciljevima Aktivnosti: Vrijeme Opis aktivnosti 15 min   Sastavite listu jela i pića…