Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian
Put hrane – za rad s djecom s poteškoćama u razvoju

Put hrane – za rad s djecom s poteškoćama u razvoju

Upoznajmo načine gospodaranje hranom. Hrana koja se masovno uzgaja putuje do naših stolova i pritom generira ogromne troškove. Koji su ekološki najprihvatljivi način nabave namirnica? Današnji čovjek mora se prilagoditi procesima nabave koji čuvaju Zemlju i prirodu. Je li rješenje…

Recikliranje – za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Recikliranje – za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Recikliranje uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz već korištenih stvari ili materijala. Sve što trebamo kako bismo krenuli je malo znanja, voljni moment, inicijativa i mala organizacija u vlastitom domu, uredu ili školi. Ova jedinica gradi stavove…