Dobre vijesti iz Europe: Petir izborila financijsku podršku za posrednike pri doniranju hrane

Prošlog tjedna stigle su nam dobre vijesti iz Europe. Mirjana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, prošli je tjedan izborila financijsku podršku za posrednike pri doniranju hrane što bi trebalo doprinjeti smanjenju bacanja hrane.

“U Inicijativu je tako uključen moj poziv državama članicama da osiguraju institucionalnu i financijsku potporu socijalnim samoposlugama kao ključnom posredniku u doniranju hrane jer ne smijemo zanemariti ljude koji su u potrebi”, rekla je Petir nakon što je Odbor za okoliš, zdravstvo i sigurnost hrane Europskoga parlamenta u Bruxellesu usvojio njene amandmane.

Zastupnica Petir također smatra kako je potrebno poticati inovacije i ulaganja u tehnologije obrade u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se smanjilo rasipanje hrane u lancu opskrbe hranom, ali i smanjili gubici u proizvodnji hrane na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Procjene pokazuju da se svake godine u EU-u baci 88 milijuna tona hrane. Proizvodnja i zbrinjavanje otpada od hrane u EU-u prouzrokuje emisiju od 170 milijuna tona CO2 i troši 261 milijun tona resursa.

Prema procjenama projekta FUSIONS sektori koji najviše pridonose rasipanju hrane u EU-u su kućanstva s 53 % i prerada s 19 %. Sektor usluživanja hrane pridonosi s 12 %, primarna proizvodnja s 10 % i trgovina na veliko i malo s 5 %. Inicijativom za učinkovitu uporabu resursa se od država članica Unije traži smanjenje bacanja hrane za 30 % do 2025. i 50 % do 2030.

Petir je dobila podršku i za poziv koji je upućen Europskoj Komisiji za prepoznavanje doprinosa društveno odgovornih inicijativa kojima je cilj bolje informiranje o hrani različitih skupina potrošača s posebnim prehrambenim potrebama ili preferencijama putem dobrovoljnog i sureguliranog označavanja hrane u objektima javne prehrane i turizmu, kako bi se i na tom polju doprinijelo smanjenju rasipanja hrane.

Fotografija preuzeta sa: http://www.forgottenharvest.org/page.aspx?p=3