Dojmovi s prve školske akcije u PSHGR

U srijedu 12. listopada u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji se održala akcija “Aktiviraj se i jedi zdravo” u suradnji sa Udrugom Žmergo.

Akcija se odvijala u dva dijela. Prvi dio se provodio u školi gdje su učenici trećih razreda s profesoricama Žaper, Josipović Florijan i Matejčić izrađivali sokove od ekološki uzgojenog voća. Glavna i osnovna ideja ovog dijela akcije bila je edukacija te podizanje svijesti o važnosti uravnotežene prehrane. Učenici najbolje uče kada imaju priliku sami praktično sudjelovati u akcijama ili radionicama te su ovom akcijom za to dobili mogućnost.

Osim što su mogli uvidjeti razlike u veličini i izgledu ekološki uzgojenih jabuka i naranča u odnosu na idealni oblik voća s većih tržišta, osjetili su i razlike u okusu navedenog voća. Najveća prednost ove akcije bila je mogućnost konzumacije sokova od prirodno uzgojenog voća što je svakako poslužilo kao opcija podizanja svijesti i učenika i profesora o štetnosti kemijskih spojeva i preparata koji se vrlo učestalo koriste u poljoprivredi zbog potrebe kompanija za većom i bržom zaradom.

Izradom sokova učenici su razvijali vještine pripreme, organizacije i podjele rada te serviranja sokova što će im svakako biti korisna svakodnevna, ali i životna vještina.