EAThinkali smo s pulskim gimnazijalcima

Radionica je održana 2. lipnja 2016. za učenike prvog razreda na temu Održivi prehrambeni sustavi.

IMG_0028

S učenicima smo raspravljali o izazovima koji utječu na sigurnost hrane te posljedicama koje naši prehrambeni sustavi imaju na okoliš u kojem živimo globalno. Preispitivali smo načine na koje pojedinac i obitelj, zatim industrija te država mogu utjecati da kvalitetne hrane ima dovoljno za sve ljude.

IMG_0024

Neki od zaključaka, koji se odnose na naše navike, su da treba prednost dati sezonskim, lokalnim namirnicama kupujući čim više od proizvođača. Ujedno, najsigurnije je konzumirati hranu koju sami uzgojima, kompostirati te smanjiti kupovinu suvišnog, donirajući hranu koju ne možemo sami pojesti, drugima kojima je potrebna.

IMG_0032