Izdali smo prvi priručnik globalnog obrazovanja za nastavnike u Hrvatskoj

Udruga Žmergo izdala je priručnik globalnog obrazovanja za nastavnike „Jedi lokalno, misli globalno!“, prvi tog tipa u Hrvatskoj namijenjen radu s učenicima na provedbi aktivnosti globalnog obrazovanja u redovnoj nastavi. Osim tiskanog izdanja, priručnik je dostupan na mrežnoj stranici Udruge Žmergo i projekta za besplatno korištenje i preuzimanje.

Priručnik je nastao na temelju materijala razvijenih u sklopu trogodišnjeg europskog projekta EAThink2015, kojeg je sufinancirala Europska unija, a u kojem je, osim Udruge Žmergo u ime hrvatskog partner, sudjelovalo još 13 zemalja EU i Afrike. Kao jedan od niza alata za odgojno-obrazovne djelatnike za rad s učenicima, izrađen je s ciljem pružanja podrške nastavnicima u implemetaciji globalnog obrazovanja u škole.

„Priručnik se sastoji od dva dijela. U uvodnom dijelu opisuje se svrha priručnika i korištene metode, kontekstualizirajući svjetske trendove bavljenja hranom kao kroskurikularnom temom. U prvom dijelu Marko Kovačić konceptualizira globalno obrazovanje dajući prikaz najrelevantnijih dokumenata, smještajući ga u kontekst učenja i obrazovanja generalno. Posebice je zanimljivo pojašnjavanje veze i distinkcija između koncepata građanskog odgoja i obrazovanja i globalnog obrazovanja, kao srodnih, ali i odvojenih koncepata. U poglavlju Globalno obrazovanje u Hrvatskoj i njegove varijacije na temu, Diana Kovačić i Helena Traub izdvajaju primjere dobre prakse naglašavajući praktičnu primjenu koncepta globalnog obrazovanja na temu hrane, gdje se jasno, praktično i informativno prikazuje kako svakodnevna praksa može biti dijelom globalnog obrazovanja ukoliko se promijeni metodička perspektiva. Najinovativniji dio publikacije su upravo navedene nastavne pripreme jedinica globalnog obrazovanja na temu hrane. Drugi dio priručnika Kako podučavati globalno obrazovanje na primjeru hrane donosi 12 priprema nastavnih jedinica globalnog obrazovanja vezanih uz hranu koje su autorice i urednice Kovačić i Traub odabrale i adaptirale kako bi sistematizirano i primjenjivo prikazale kako u nastavi koristiti različite metode koje su dio globalnog obrazovanja.“ (iz recenzije dr. sc. Ive Košutić)

„Kroz svaku se jedinicu nude recepti za “male” promjene u radu s učenicima koje imaju potencijala napraviti “velike” ljude. Kroz dinamične i ‘prozračne’ nastavne jedinice koje, nemojmo se zavaravati, adresiraju izrazito ozbiljna društvena, politička i ekonomska pitanja današnjice, ovaj Priručnik teži inspiraciji svih onih koji rade s djecom i mladima u procesu stvaranja kritičkih i mislećih pojedinaca; u procesu odgoja i obrazovanja pojedinaca kapacitiranih (adekvatnim) kompetencijama, ali prije svega, kapacitiranih razumijevanjem premreženosti i prožimanja lokalnog, regionalnog, nacionalnog i globalnog; građana koji će biti senzibilizirani za različita društveno-političko-ekonomsko-kulturalna pitanja; građanina koji će biti društveno osjetljiv, aktivan građanin te odgovoran ‘susjed’. Iako se svojim (pod)naslovom ovaj Priručnik ciljano obraća nastavnicima u formalnom sustavu odgoja i obrazovanja, vjerujem da bi se trebao naći na policama i još važnije, u rukama, glavama i srcima svih onih koji rade s djecom i mladima, a promišljaju o (svrsishodnijim) promjenama kojima se treba posvetiti u odgojno-obrazovnom radu s novim generacijama.“ (iz recenzije izv. prof. dr. sc. Bojane Ćulum)

Po prvi puta, priručnik je javnosti predstavljen na jednodnevnom seminaru o globalnom obrazovanju održanom 13. listopada 2017. godine u Opatiji koji je okupio 50 odgojno-obrazovnih djelatnika s ciljem objedinjavanja novih spoznaja u području globalnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na ulogu hrane te odgoja globalnih građanina, kao i za povezivanje, umrežavanje i osnaživanje nastavnika za daljnju provedbu aktivnosti globalnog obrazovanja u školama koje su uključene u projekt te one koje se žele uključiti i iste provoditi, pripremajući učenike za globalne izazove 21. stoljeća.

Online izdanje priručnika, kao i nastavne pripreme jedinica globalnog obrazovanja sa svim dodacima dostupni su na poveznici.

EAThink2015_prirucnik globalnog obrazovanja_PRIOPCENJE