Konzumiranje mesa – ZA i PROTIV – za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Znamo li koliko nam je konzumacije mesa dovoljno da bi zadovoljili vlastite nutritivne potrebe? Postoje li drugi načini prehrane koji mogu zamijeniti našu silnu potrebu za mesom i mesnim prerađevinama? Danas do većine ljudi dopiru tužne slike uzgoja stoke na veliko, a ipak se vrlo malo ljudi odlučuje na životne promjene koje nam pružaju alternativu. Promjena naših ustaljenih navika je i kod ovih problema. čini se, jedini put prema boljem svijetu. Prekomjerna konzumacija mesa je uzrok višestrukih ekoloških, ekonomskih i društvenih problema i takva praksa postala je neodrživa za naš planet.

Pripremu možete preuzeti ovdje