Mladi za zeleniju Europu

Intenzivna poljoprivreda aktualna je tema u cijelom svijetu. Iako se proizvodi sve više hrane, glad je još uvijek jedan od gorućih problema. Neodrživost intenzivne poljoprivrede i njezine posljedice potakle su mnoge rasprave svjetskih i europskih čelnika kako bi se donjele odluke kao odgovore na probleme koje intenzivna poljoprivreda prouzrokuje. Aktivnim uključivanjem (mladih) građana traži se najbolje rješenje na dobrobit svih posebice traženja rješenja u pogledu održive i organske poljoprivrede.

To je bila inspiracija za projekt “Youth for a greener Europe” (“Mladi za zeleniju Europu”) u kojem sudjeluju volonteri iz različitih eurospkih zemalja. Cilj je približiti održive i organske poljoprivrede mladima, tj. potaknuti ih na razmišljanje o važnosti održivog razvoja i ekološke proizvodnje hrane kao važne obaveze građana Europske unije, te ih osvijestiti o dobrobitima iste na zdravlje. Mladima se također želi poručiti kako je bitno aktivno se uključiti u proces donošenja odluka na nacionalnom, ali i Europskom nivou.

Sveukupno četiri volontera iz Estonije, Slovačke, Hrvatske i Mađarske zainteresiranih za poljoprivredu i okolišne probleme, pridružiti će se uredu IFOAM EU (International Federation of Organic Agriculture Movements) u Bruxellesu gdje će kroz godinu dana učiti o održivoj poljoprivredi i proizvodnji hrane. Uzimajući u obzir izazove s kojima se sureće Europa i svijet (održivost hrane i poljoprivrede, klimatske promjene, zaštita bioraznolikosti), volonteri će moći razviti vlastite interese i projekte usko povezane u području djelatnosti IFOAM EU.

Osim rada i razvijanja svojih ideja, volonteri će imati priliku svoje znanje iskoristiti i u iskustvenim aktivnostima poput treninga, konferencija, seminara, sastanaka o zakonitostima organske poljoprivrede i politikama EU-a u tom kontekstu. Također, planiran je i jednotjedni posjet farmi temeljenoj na principima održive i organske poljoprivrede gdje će volonteri moći direktno sudjelovati u radu farme.

Volonteri će stečeno iskustvo i znanje moći prenositi dalje u svojim lokalnim zajednicama šireći tako ideju, važnost i dobrobiti održive, tj. organske poljoprivrede za svih nas i svijet u širem kontekstu.

Picture used from: http://www.debatingeurope.eu/2013/09/18/can-make-europes-cities-greener/#.V7QAw3V948o