Odakle potječe hrana koju jedemo – za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Znamo li zaista od kuda potječe hrana koju jedemo i kako možemo biti sigurni u njezino porijeklo? Koji postotak namirnica koje svakodnevno konzumiramo možemo zapravo sami proizvesti uz malo truda i znanja? Već od ranije životne dobi ljude treba poticati i osposobiti za odgovaranje na ova pitanja, ali i za praktičnu primjenu. Dijeljene iskustva o proizvodnji domaće hrane korisno je i pomaže shvaćanju uzročno-posljedičnih veza kod prehrane i porijekla samih namirnica (mlijeko-krava, vino-grožđe,..). Uzgoj vlastite hrane nikad nije bila veća nužnost, ali i privilegija.

Pripremu možete preuzeti ovdje